งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร

เมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องจักรกลที่ต้องบำรุงรักษาถือว่าเป็นงานที่สำคัญ คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิเคราะห์และลงมือซ่อม เช่นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวของรถยนต์คือ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค ต่าง ๆ และงานอื่นๆ โดยตรวจซ่อมเบื้องต้น

 

 

Top