การผลิตยางแผ่น

ไร่ฝึกนักศึกษา งานหลักอีกงานหนึ่งคืองานกรีดยาง นำน้ำยางดิบมาทำเป็นยางแผ่นเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีโรงผลิตหน้างานก็ผลิตทุกวัน

 

 

Top