งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร

เมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องจักรกลที่ต้องบำรุงรักษาถือว่าเป็นงานที่สำคัญ คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิเคราะห์และลงมือซ่อม เช่นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวของรถยนต์คือ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค ต่าง ๆ และงานอื่นๆ โดยตรวจซ่อมเบื้องต้น

 

 

นักศึกษาเข้าฝึกงานประจำไร่ฝึก 

ให้วัคซีนป้องกันโรคเท้า ปาก เปื่อย เพื่อป้องกันโรคต่างๆ

 

 

ไร่ฝึกนักศึกษา งานหลักอีกงานหนึ่งคืองานกรีดยาง นำน้ำยางดิบมาทำเป็นยางแผ่นเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีโรงผลิตหน้างานก็ผลิตทุกวัน

 

 

งานให้อาหารโคในไร่ฝึกนักศึกษา ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาฝึกงานประจำไร่ฝึก ซึ่งมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน การให้อาหารวันละ 2 ครั้ง มีนักศึกษาประจำแผนกช่างกลเกษตรไปช๊อบหญ้าในแปลงเป็นประจำทุกวัน

 

 

 

 

 

 

Top