การให้วัคซีนโค

ให้วัคซีนป้องกันโรคเท้า ปาก เปื่อย เพื่อป้องกันโรคต่างๆ

 

 

Top