ให้อาหารโค

งานให้อาหารโคในไร่ฝึกนักศึกษา ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาฝึกงานประจำไร่ฝึก ซึ่งมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน การให้อาหารวันละ 2 ครั้ง มีนักศึกษาประจำแผนกช่างกลเกษตรไปช๊อบหญ้าในแปลงเป็นประจำทุกวัน

 

 

 

 

 

 

Top