ไร่ฝึกนักศึกษา หินเหล็กไฟ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีบ้านพักรับรองเพื่อรับรองแขกที่เดินทางไปราชการและไปปฏิบัติหน้าที่หลายวันเพื่ออำนวยการสะดวกเรื่องที่พัก

 

การเลี้ยงสัตว์สิ่งที่ขาดไม่ได้ไปก็คืออาหาร หากเราเน้นเรื่องการซื้ออาหารจะทำให้มีค่าสิ้นเปลืองในการเลี้ยงดูสัตว์ ทางไร่ฝึกเน้นปลูกพืชเพื่อนำไปเป็นอาหารให้กับโค เช่น หญ้าที่ปลูกหญ้าเนเปีย การปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว์

 ไร่ฝึกนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

Khu Muang, Buriram, Thailand 31150

โทร : 0823183344 (หัวหน้าไร่)

สำนักงานใหญ่ : 044-611159,  แฟกซ์ 044-611899

เพจ : ไร่ฝึกนักศึกษาหินเหล็กไฟ

 

กิจกรรมทางพืชอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกันก็คือมันสำปะหลัง เพื่อเป็นที่ฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ของทางวิทยาลัยฯ เมื่อถึงเวลาต้องเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็ต้องขายจำหน่ายเพื่อนำเงินมาบำรุงการศึกษา เพื่อหมุนเวียนต่อไป

Top