บ้านพักรับรอง

 

ไร่ฝึกนักศึกษา หินเหล็กไฟ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีบ้านพักรับรองเพื่อรับรองแขกที่เดินทางไปราชการและไปปฏิบัติหน้าที่หลายวันเพื่ออำนวยการสะดวกเรื่องที่พัก

 

Top