หน้าหลัก

 

ข่าวกิจกรรมในไร่

สร้างโรงเก็บรถแทรกเตอร์

25-10-2561 Hits:429 ข่าวกิจกรรมในไร่ Super User - avatar Super User

การสร้างโรงเก็บรถแทรกเตอร์ ถือว่าเป็นการบูรณาการของการเรียนการสอนในรายวิชาช่างก่อสร้างของแผนกวิชาช่างกลเกษตร

Read more

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าเปื่อย

06-10-2561 Hits:432 ข่าวกิจกรรมในไร่ Super User - avatar Super User

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าเปื่อย  ในไร่ฝึกนักศึกษามีโคเนื้อ  โคนม ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ของทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์

Read more

วางระบบการให้น้ำแบบหยดเพื่อปลูกสับปะรด

06-10-2561 Hits:460 ข่าวกิจกรรมในไร่ Super User - avatar Super User

การวางระบบน้ำหยด  ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับการให้น้ำพืช ซึ่งไร่ฝึกนักศึกษาได้ทดลองทำแปลงสาธิต

Read more

การเตรียมดิน

05-10-2561 Hits:307 ข่าวกิจกรรมในไร่ Super User - avatar Super User

การเตรียมดินในการเพาะปลูก เครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นมีให้เลือกใช้มากมายให้ถูกกับลักษณะของงาน

Read more

 

 
Top